Preguntes i respostes

Què pretén assolir aquesta iniciativa?

L’assoliment d’una democràcia participativa a Catalunya, on el poble decidim de forma vinculant més sovint sobre els temes d’interès públic que es consideri necessari, sigui a proposta del Parlament o d’un percentatge de la població a determinar.
Activar a tot el país espais l’exercici de sobiranies de forma generalitzada ja des d’ara i diàlegs constituents per definir, amb la màxima participació possible, les bases de com volem aquest país.

Com pretén aconseguir-ho?

Organitzant a nivell popular i amb acord polític, espais de sobiranies i diàlegs constituents.
Si es genera una gran onada democràtica constituent es transmetrà un missatge clar als responsables polítics per dur a terme un procés constituent orientat des del poble, i que inclogui un capítol en la constitució que estableixi que Catalunya es dota d’una democràcia participativa vinculant, així com de mecanismes per incentivar una creixent cultura participativa.

Per què es vincula la democràcia participativa a una nova constitució?

Considerem que l’important per millorar la vida de les persones del país i del món, així com per frenar la destrucció del planeta, és que el poble pugui decidir directament sobre els temes que no s’estan canviant per causa d’uns pocs interessos, de desinformació, de velles inèrcies, d’acumulació de poder i de manca d’espais de decisió vinculant.
Amb l’actual marc legal és inviable aprovar lleis per plantejar canvis de models viables i fer referèndums o processos deliberatius territorials vinculants. Fins i tot, els que s’han intentat des de Catalunya -com la Llei de consultes referendàries-, han estat recorreguts pel govern espanyol i anul·lats de seguida per part dels tribunals de l’actual règim.
Per això, cal una reforma global de l’actual constitució o bé disposar-ne d’una de pròpia. No és una finalitat en sí mateixa, sinó un instrument necessari per millorar el país i el món.

Es contraposa a altres iniciatives o processos participatius previstos durant el procés constituent català?

Aquesta iniciativa, com la seva predecessora La Marxa Som, no es contraposen a cap altra iniciativa similar. El sistema proposat ve de molt lluny. Es va començar a gestar la idea fa més de 10 anys, i s’inspira en moviments i models anteriors, com el que va propugnar Xirinacs, i en múltiples experiències pràctiques que demostren la seva viabilitat i agilitat de funcionament (vegeu l’apartat de referències). Ha comptat amb la participació i suport de desenes d’entitats.
Des dels inicis ha format part de la plataforma d’entitats Reinicia (iniciativa que va quedar ralentida i de la que grans entitats ja no en formen part activa) i té la vocació de col·laborar i sumar esforços amb altres iniciatives similars que es puguin endegar des de la societat civil i des del Govern, amb esperit cooperatiu i de servei.
Considerem que la resta de temes no es poden resoldre a corre-cuita ni sense processos participatius veritablement extensius.
Una democràcia participativa extensiva és una eina transversal al que cap demòcrata s’hauria d’oposar. Se centra no en el “què”, sinó en el “qui” decideix, complementàriament i subsidiària als estaments oficials existents.

És una iniciativa d’horitzó només català?

La campanya se centra ara en el Principat de Catalunya estricte, per la conjuntura sociopolítica que viu, si bé és obert a la resta de Països Catalans i amb vocació de que el moviment d’extensió de la democràcia participativa esdevingui internacional.

Per tot això, si estàs d’acord en que és un tema urgent i clau per entrar en un nou paradigma social i polític, et convidem a adherir-te al Manifest i a esdevenir-ne un difusor actiu!
Només entre tots assolirem aquest elevat i ambiciós objectiu d’esdevenir una Democràcia Plena, una veritable revolució democràtica d’estil català.

Tornar al formulari d’adhesió