Què pretén assolir aquesta iniciativa?

Com pretén aconseguir-ho?

Per què es vincula la democràcia participativa a disposar d’una nova constitució?

Es contraposa a altres iniciatives o processos participatius previstos?

És una iniciativa d’horitzó només català?

 

Els adherits a aquest objectiu MANIFESTEM:

Per la millora de la vida de les persones i per resoldre la greu crisis social i ecològica del país i del planeta, creiem necessari instaurar una democràcia participativa a Catalunya, on les persones decidim més sovint a través de referèndums vinculants i processos deliberatius territorials, recollit en l’articulat d’una nova constitució per part dels nostres representants polítics.
Jo m’hi comprometo a participar.
Decidim ara, decidim sempre!