Us presentem el logotip i el lema d’aquesta iniciativa continuadora dels acords de les 150 assemblees de La Marxa Som a totes les comarques principatines: l’assoliment d’una democràcia participativa a Catalunya com a única via realista per superar els importants reptes i emergències socials, humanitàries i ecològiques d’avui.

El cercle de mans simbolitzen la nova societat participativa que promou la iniciativa, en petites assemblees locals de proximitat que permeten la participació àgil de tothom, el diàleg i la presa d’acords per consens, que posteriorment els portaveus de cada petita assemblea local posen en comú per als consensos municipals, comarcals i de país.

(Realitzat per Magalí Lladó Morales)