Els 10 perquès

Els 10 perquès d’una democràcia participativa per a Catalunya i d’una República com a instrument necessari per a poder-la instaurar:

1. Perquè, com ja deia fa dos mil anys Plutarc (filòsof greco-romà), el polític verament demòcrata no és qui decideix pel poble, sinó el qui estimula el poble perquè sigui el mateix poble qui decideixi.

2. Perquè el sistema representatiu actual s’ha demostrat insuficient per activar els canvis necessaris per resoldre les creixents desigualtats i injustícies socials i la greu crisi humanitària i ecològica planetària.
Els intents de líders honestos que han accedit a la política, alguns provinents fins i tot de moviments socials, s’estavellen contra les roques d’un sistema que està blindat davant de qualsevol canvi profund.

3. Perquè Catalunya té i ha tingut sempre vocació d’innovació social, aportant al món avenços com la creació d’un dels primers Parlaments d’Europa, les bases de Pau i Treva, la cultura del diàleg, l’economia cooperativa, la innovació en l’art,…

4. Perquè el canvi de paradigma no passa per nous líders, ni per nous partits, ni pel vell sistema de la protesta, sinó per un canvi de sistema de decisió més extensiu que, gràcies a la co-decisió, estimuli la creixent consciència comunitària de les persones.

5. Perquè no hi ha major revolució social que prendre la paraula com a poble per decidir més sovint, establint mecanismes de decisió col·lectius vinculants com a major garantia del bé comú, complementaris als sistemes representatius.

6. Perquè un país nou fundat en una democràcia participativa, amb referèndums més freqüents i amb els complementaris processos d’informació i de deliberació territorial de proximitat, engrescaria molta gent a voler una República moderna, innovadora i lluminosa; una esperança per al país i per al món.

7. Perquè les solucions hi són: una democràcia participativa permetria a la població acordar fàcilment millores com la instauració d’un sistema de banca pública i una moneda transparent que eviti la corrupció i els enormes i èticament injustificables desequilibris econòmics actuals;

8. Permetria fomentar activament les energies netes per aturar el devastador canvi climàtic, la creixent sequera i la destrucció diària d’espècies;

9. Permetria acordar més fàcilment millores i canvis en el sistema de salut, d’educació, d’habitatge, de defensa, de compromís internacional, de consum de recursos naturals,…

10. Perquè una democràcia participativa és perfectament viable i pot ser àgil i amena, com demostren moltes experiències d’aquí i d’altres llocs del món, i perquè no volem repetir una segona transició a mitges tintes, que seria llavor de futurs problemes i mancances irreversibles. Res ens impedeix fer-la amb amplitud de mires i sense autolimitacions.

 

* Al mateix temps, és convenient recordar que disposar d’una República, a més d’una oportunitat evolutiva sense precedents, no suposarà ni cap nova frontera, ni cap alteració de les relacions dels ciutadans de Catalunya amb els seus territoris d’origen, ni cap alteració de la vida cultural pròpia de cada llar o col·lectiu, i més encara, una major garantia del sistema de pensions i del benestar, una millor qualitat de vida per la important reducció de la càrrega fiscal que actualment pateixen els catalans i catalanes (la més alta de tota la península i de les més altes del món) i per la millora del nivell adquisitiu de tots els seus habitants.

** La forma de fer arribar a la ciutadania aquesta innovadora proposta, prèviament al referèndum i també durant el procés constituent posterior, correspon al govern, als ajuntaments i als partits i entitats compromeses amb el procés, mitjançant els diferents mecanismes al seu abast.