MANIFEST

Decidim ara, decidim sempre.
Objectiu Catalunya Democràcia Plena.

Els adherits a aquest objectiu MANIFESTEM:

Múltiples persones i entitats, moltes de les quals participants de La Marxa Som i en altres organitzacions i moviments socials ens sentim amb el deure i ens il·lusiona bastir un país millor que resolgui les actuals mancances i desigualtats i que respecti i es comprometi amb els drets de les persones, dels pobles i de la natura.

I només podem garantir un país i un món millors, d’una banda, exercint ja des d’ara sobiranies temàtiques (energètica, monetària, bancària, en telefonia, consum, etc.) i de l’altra, instaurant una nova democràcia participativa complementària a l’actual democràcia representativa que es demostra coixa i insuficient per resoldre els grans reptes de la nostra societat i les greus crisis social, econòmica, humanitària i ecològica que hem causat.
La suma d’aquests dos vessants de la democràcia, la representativa i la participativa (deliberativa i amb referèndums vinculants) constituirà una vera democràcia plena i l’exercici permanent de la sobirania, que no rau en ningú més que en el poble.

Moltes de les solucions són conegudes i viables:
   una economia, una banca i una moneda transparents i en favor del bé comú;
un model d’energia i de consum respectuosos amb el medi;
un model d’habitatge que garanteixi les necessitats de tothom;
un compromís internacional amb la pau, amb els pobles oprimits, amb la pròpia llengua i cultura i amb les cultures del món;
l’educació i la salut; recuperar els valors del diàleg, la igualtat, el respecte a la diferència, la consciència comunitària, etc.

Una democràcia participativa és la major garantia per instaurar el bé comú; nombroses experiències d’arreu en demostren la viabilitat. L’actual bloqueig polític fa que puguem ser només el poble qui posem en pràctica el model de democràcia participativa que volem implementar.

Per tot això,

I- Unim les nostres veus i les nostres forces per crear coordinadament i simultàniament arreu del país, previ consens amb els actors polítics i socials, espais de participació democràtica i de proximitat per exercir sobiranies ja des d’ara i definir les bases del país que volem.

II. Instem a que l’element central del nou ordre constituent del país sigui una democràcia participativa que permeti tractar i decidir progressivament els temes clau, tant a nivell local com nacional i internacional.

III- Encomanem als nostres representants polítics, servidors de la voluntat del poble, a assumir els resultats dels diàlegs constituents i a recollir explícitament en la constitució els següents mecanismes de decisió participatius directament vinculants:

.      a.- Referèndums (presencials o telemàtics) sobre noves lleis, posicionaments i resolucions, revocació de lleis o càrrecs, etc, a proposta del Parlament o d’un percentatge a determinar de la població (en la línia d’altres països)

.      b.- Prèviament i complementàriament a les votacions referendàries, realitzar:
.              –  Processos d’informació plurals i de qualitat a través dels mitjans públics.
.              –  Processos de deliberació territorials amens, àgils, oberts a tothom i que permetin el diàleg i la presa de decisions per consens.

.       c.-  La creació d’òrgans ciutadans amb representants designats per a cada ocasió pels propis municipis i comarques pel seguiment i control dels acords democràtics.

.       d.- Fomentar la cultura participativa tant a les escoles com a la societat, per contrarestar la llarga inèrcia no participativa.

IV- Ens comprometem a participar en els exercicis de democràcia participativa que s’endeguin en el futur i a promoure aquesta nova cultura, així com a participar si fos necessari en accions pacífiques col·lectives per fer respectar la voluntat democràtica expressada com a poble.